ERP projelerini geçişi zor bir aşama haline getiren en önemli faktör mevcut sistemden vazgeçen ve yeni sisteme dahil olmaya çalışan işletme ve çalışanların refakat ihtiyacının tam olarak karşılanmamasıdır.

Uyarlama danışmanlığı işletmelerin ERP çözümlerini işletme ile bütünleşik bir hale getirmek için analiz, kurgulama, uygulama ve işletim aşamalarında sunulan bir danışmanlık hizmetidir.

Danışmanlarımız Sektörel Proje uyarlama danışmanlığı deneyimi ile anahtar kullanıcılara birlikte işletmenin kendi çalışanı gibi çalışarak işletmenin süreçleri ve ürün arasında köprü kuruyor.

Proje Uyarlama Danışmanlığı kapsamında danışmanlarımız uluslararası metodolojilere bağlı olarak sektörel tecrübelerini firmalara aktarırken proje geçiş sürecinde firmalara

Analiz aşamasından tanımlamaya kurgulamadan canlı geçişe kadar tüm aşamalarda rehberlik ediyor.

Logotek Uyarlama Danışmanlığı hizmeti ile ERP’ye geçiş sürecinde işletme insan kaynakları başta olmak üzere tüm kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, güçlü bir bilgi aktarımı ve akış bütünlüğünü içinde çalışarak işletmenizi verimliliğini maksimum düzeye çıkarabilmek için çalışıyor.

 • Firmanın genel süreçleri hakkından da analiz yapılması
 • Proje planı ve zaman takvimlerinin hazırlanması ve onaylanması
 • İşletme çalışanlarıyla kick off toplantıları yapılması
 • Projede ihtiyaç olan kaynakların (finansal fiziksel ve insan kaynakları dahil) tahsisi ve yönlendirmesi
 • Cari, stok, hesap planı gibi parametrelerinin belirlenmesi veri yapısının oluşturulması
 • Veri yapısına bağlı olarak belirlenen sistematikte koda dayalı verilerin hazırlanarak işletme ye uyarlanması
 • Süreç aşamalarının her bir modül ve iş paketi özelinde zaman, kaynak, kalite vd. kriterler üzerinden gözden geçirilerek değerlendirme toplantılarının yapılması değerlendirmesi
 • Risk tanımlama, risk düzeyi belirleme ve risk kontrol yönetimi çalışmalarının planlanması ve risk simulasyonları ile risk cevaplarının oluşturulması
 • Kaliteye yönelik düzenleyici faaliyetlerin belirlenmesi
 • Anahtar kullanıcılara veri ve parametrik tanımlamalar konusunda eğitimlerin verilmesi
 • Sistemsel kontrolleri, altyapı gereksinimlerini, işletim sistemini ve işletmeye uyarlanan yazılımın işlevselliğini ve işlerliğinin test edilmesi ve kontrollere göre düzenlemelerin yapılması
 • Canlı sisteme geçişe refakat ve rehberlik faaliyetleri
 • Verilerin yönetimine dayalı form, raporlama, dizayn çalışmalarının tamamlanması
 • İşletme yöneticileri anahtar kullanıcıları ve proje danışmanlarının bir arada olduğu tüm çalışmaların raporlanarak projenin kabulünün tamamlanması