Süreç Danışmanlığı

ERP projelerinde ulusal ve uluslararası projelerden elde ettiğimiz tecrübe süreçlerini tam olarak tanımlayamayan işletmelerin yeni sistemlere geçişte ve kaynaklarını yönetmekte oldukça zorlandığını gösteriyor. Süreç danışmanlığı hizmetinin doğmasına etken olan bu zorlukları Logotek olarak ortadan kaldırıyoruz.

Süreç danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar ile işletmelerin sürdürülebilir başarılarının temellerini yeniden inşa ediyoruz. İşletme ile birlikte işletmenin kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirerek işletmeyi hantallaştıran süreçleri yalınlaştırarak ya da gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesi sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak tarif edilmesine destek sağlıyoruz.

Süreç danışmanlığı, ERP projelerinin devreye alınma sürecini hızlandırırken iş yapış şeklinizde değişim ve süreçlerinizde şeffaflığı da birlikte getiriyor.

Süreç danışmanlığı ile teknoloji, yazılım ve iş süreçleri arasında optimum maliyet ve otomatize bir iş alkışına sahip olmanız için gereken tüm çalışmalar yapılarak hızlı ve ölçümlenebilir bir işletme dönüşümünüzü destekliyoruz.

Süreç yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alan işletmelerin işletmelerine üst bir pencereden yeni bir bakışla bakarak işletme ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmelerinin ERP ürünü ve fonksiyonları açısından ihtiyaç duydukları çözümleri daha kolay seçip işletmede kullanımını oldukça rahat adapte olduklarını gözlemliyor bu nedenle sürece dayalı proje yönetimini destekliyoruz.

Neden süreç danışmanlığı önemli?

 • İşletmenizin rekabet yoğun pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve rekabet edebilirliği sürdürülebilir kılmak
 • Yerel ve küresel rakiplere göre daha hızlı farklı ve esnek olmak için işletmenizi şekillendirmek.
 • İşletmenizde üretilen değerleri birbirine bağlı ilişki ağlarında bir zincir olarak yönetebilmek
 • İşletmenizde harcanan zaman finans insan ve diğer fiziksel kaynakların işletmeye verimlilik ve performans olarak geri dönüşümlerini ölçümleyebilmek
 • Müşterilere gereksinimlerini aşan ürün hizmetler sunabilmek
 • Çalışanlarınızın ve müşterilerinizin memnuniyetlerini artırmak
 • İşletmeniziniz yönetsel, operasyonel ve organizasyonel iş yapış şeklini yalın ve kolay hale getirmek.
 • İşletmenizi amacını ve odaklandığı alanları doğru tanımlayarak hedefe ulaşma yolunu kısaltmak
 • Sistematik çalışmalarla süreçleri tanımlayarak akışları iyileştirmek
 • İşletme içinde oluşan sorun ve hata paylarını minimize etmek
 • İşletmenizin ihtiyacı olmayan iş basamaklarına harcana zamandan kurtulmak.
 • İşletmenizin hızını ve gücünü aşağı çeken eksik unsurları belirleyip işletmenize kazandırmak için süreç yönetmek önemlidir.