Dijital dönüşüm sadece teknolojik yatırımların yapıldığı bir süreç olmayıp aynı zamanda yeni iş yapış şekillerinin de adaptasyonunu içeren bir dönüşüm sürecidir.
Logo Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, işletmelerin yeni teknoloji ve yeni iş yapış modellerine adaptasyonunu sağlamak amacı ile oluşturulan bir rehberlik hizmetidir.
Kurumların dijitalleşmede geldiği noktayı tespit etmesini sağlayarak müşterilerine ve kendisine sağlayacağı avantajları netleştirmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Verim artışı için sürdürülebilir bir kültür oluşturulmasına yardımcı olur.

Verim artışının işletmenin geneline yayılması için yeni bir kültür oluşturulmasına da yardımcı oluyoruz. Bu sayede kurum genelinde oluşturulan bu kültürün sürdürülebilir olması da sağlanıyor.

İşinizi geleceğe taşımanıza imkan sağlar.

Kurum geneli oluşturulan kültürü doğru teknolojiler ile destekleyerek müşterilerinize daha fazla deneyim yaşatacak fırsatlar oluşturun.

Dönüşüm yolculuğunda doğru noktadan başlamanızı sağlar.

Firmaların mevcut durumlarını netleştirmelerini sağlayarak dijital dönüşüm yolculuklarına hangi noktadan başlamaları gerektiğini görmelerini sağlıyoruz.

Daha sağlam temeller üzerinde yükselmenizi destekler.

Logotek Dijital Dönüşüm Danışmanlığı oluşabilecek soru işaretlerini ortadan kaldırarak şirketlere mevcut kaynaklarının da kullanılarak daha verimli, daha rekabetçi ve daha sağlam temeller üzerinde yükselen bir yapı oluşturmalarında destek olacak şekilde kurgulandı.

Logotek dijital dönüşüm danışmanlığının kapsamı nedir?

Logo Dijital Dönüşüm Danışmanlığı’nın kapsamı nedir?
Logotek Dijital Dönüşüm Danışmanlığı, işletmenin dijitalleşme seviyesinin tespit edilmesi, dijital dönüşüm için gerekli strateji ve yol haritasının belirlenmesi, ihtiyaçlara yönelik projelerin önerilmesi olarak özetlenebilir.

Genel yapı bu şekilde olmakla birlikte çalışmanın sonucunda ortaya çıkabilecek proje yönetimi ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde kapsam genişlemesine izin veriyoruz.
Bunun yanı sıra Logo’ nun mevcut ürün grubu, ekosistem çözümleri ve iş birlikleri de düşünüldüğünde çok geniş bir çözüm kümesinin tüm sürece destek verdiğini de söyleyebiliriz.