WEB tabanlı CRM ve sağladığı avantajlar

Bilgi ve iletişim teknolojilerdeki gelişmeler ve internet kullanımının artmasıyla müşteri profili farklılaşıyor. Tüm sektörlerde kurallar yeniden şekilleniyor ve dijitalleşme araçları iş dünyasını dönüştürüyor. WEB tabanlı CRM yazılımları dijital çağa uygun olarak mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimi yönetmeye olanak tanıyor.

WEB tabanlı CRM yazılımları, her yerden erişilebilir olması sayesinde sağladığı avantajlarla şirketlerin tercihi oluyor; fakat bu yazılımların mevcut ve potansiyel müşterilerle etkileşimin artmasında katkı sağlayabilmesi için şirketin müşteri odaklı yaklaşımını benimsemiş olması önem taşıyor.

Bulut CRM nedir?

WEB tabanlı CRM uygulamalarında veriler hem sunucularda hem de bulut olarak saklanabiliyor. Sunuculu (On-premise) uygulamalarda müşteri verileri kendi sunucularında saklanırken bulut CRM uygulamalarında müşteri bilgileri  internet ortamında yani bulutta saklanıyor. Müşteri ve satış verilerine zaman ve mekân sınırlaması olmadan erişilebilmesi zaman ve maliyet tasarrufu yapmayı sağlıyor. Yapılan araştırmalar da WEB tabanlı CRM yazılımlarının satışları yüzde 20 oranında artırdığını gösteriyor.

WEB tabanlı CRM yazılımlarının şirketlere faydaları

Son tasarım trendlerini takip eden, ihtiyaca göre kullanılabilen farklı modüller sunan WEB tabanlı CRM yazılımları genel olarak kullanıcı dostu oluşu, sürekli gelişmesi ve maliyet gibi avantajlar sunuyor. WEB tabanlı CRM yazılımları müşteri yönetimi, fırsat yönetimi, teklif yönetimi, iş akışı yönetimi, sipariş yönetimi, veri aktarımları, dinamik analiz, proje yönetimi ve gelişmiş raporlama konularında şirketlere üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla WEB tabanlı CRM yazılımları ile potansiyel müşteri girişinden siparişe kadar satış sürecini uçtan uca yönetmek mümkün oluyor. CRM uygulamaları, müşteri tabanlı iş kültürünün benimsenmesine de katkı sağlıyor.

WEB tabanlı CRM yazılımları akıllı telefonlardan verilere erişmeye olanak tanıyor. Tüm bilgiye 7/24 kolayca erişim sağlanmasının yanı sıra son güncellemeleri anlık olarak takip edebilmek de mümkün oluyor. On-Premise CRM, yani yerinde kurulum modeline göre daha uygun maliyetli olarak sunulan WEB tabanlı CRM yazılımları, IT (bilgi teknolojisi) ekibi olmadan hızlı bir şekilde kurulup kolayca kullanılabiliyor. Özelleştirilebilen WEB tabanlı CRM yazılımlarının operasyonel yükü hafifletmesi sayesinde yeni müşteri kazanmak ve sadık müşteri kitlesini artırmak mümkün oluyor.

Küçük işletmeler de WEB tabanlı CRM kullanabilir

CRM sayesinde ürün veya hizmet satın almış müşterinin hangi sıklıkla ürün aldığını, en son ne zaman alışveriş yaptığını bilerek müşteri bağlılığını takip etmek ve müşteriyi kaybetmemek açısından strateji geliştirmek mümkün oluyor. İşletmelerin büyümesini tetikleyecek önemli teknolojileri beraberinde getiren WEB tabanlı CRM yazılımları geleneksel CRM uygulamaları gibi zor kullanılabilen yapıda olmadığından tecrübeli eleman ihtiyacı veya mevcut personele eğitim ihtiyacı doğabiliyor.

Yaygın kanının aksine WEB tabanlı CRM yazılımlarını küçük işletmeler de kullanıyor. Küçük işletmeler, dijital dönüşümü destekleyen araçlar arasında ihtiyaçlarına en uygun doğru çözümlerle donatıldıklarında müşterilerin dikkatini çekebiliyor ve pazarda fark yaratabiliyor.

Potansiyel müşterilerle doğru iletişim kurarak müşteri haline getirmek, mevcut müşterilerin sadakatini artırmak ve saha operasyonlarını, pazarlama faaliyetlerini ve tüm satış süreçleri hızlı bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyeti sağlamak için Logo ERP çözümleriyle de entegre çalışan Logo CRM çözümünü kullanabilirsiniz.

ERP nedir, ne işe yarar?

20. yüzyılın başlarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte klasik yönetim anlayışı etkinliğini yitirdi ve çağdaş yönetim ve organizasyon yapılarına olan gereksinim artış gösterdi. Teknolojinin, sektörlerin tümünde köklü değişimlere sebebiyet verdiği günümüzde çağdaş yönetim uygulamalarından biri olan ERP’nin kullanımı yaygınlaşıyor. Peki, bir yazılım olmanın ötesinde ERP nedir, şirketlere nasıl avantajlar sağlıyor? ERP konusunda merak edilen soruları blog yazımızda yanıtlıyoruz.

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) ve benzeri kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte teknoloji analistleri tarafından iş yönetimi yazılımı olarak tanımlanan ERP, iş dünyasında sektör ve işletme hacmi fark etmeksizin kullanılıyor. Öyle ki ERP’nin önemini anlatmak için “şirketlerin elektriği, suyu”, “büyük resmi görmenin yolu” ve “şirketin kalbinin attığı yer” şeklinde ifadeler kullanılıyor. ERP’nin maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanan faydaları ERP nedir sorusunun yanıtını bilmenin gerekliliğini ortaya koyuyor.

ERP nedir?

ERP nedir sorusunun yanıtı ERP açılımı ile şekilleniyor. ERP sisteminin Türkçe karşılığı Enterprise Resource Planning olup Türkçede Kurumsal Kaynak Planlama olarak karşılık bulunuyor. Bu açılımdan anlaşılabileceği gibi ERP, işletmenin varlığını devam ettirebilmesi için gereken kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerini ifade ediyor. Farklı iş tipi ve faaliyetlerinin yönetilmesini sağlayan yazılım modüllerinin tek veri tabanında toplandığı ERP, hem üretim işletmeleri hem de hizmet işletmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bütünsel bir yazılım stratejisi olan ERP, iş süreçleri arasındaki veri akışını sağlayarak maliyette tasarruf ve tüm süreçlerde verimlilik sağlıyor.

ERP nedir

ERP modülleri nelerdir?

Endüstri 4.0 teknolojileri ve dijital dönüşümle birlikte rekabetin yoğunlaştığı iş dünyasında yönetim, üretim ve satışın değişim sürecinde olduğuna şahit oluyoruz. İşletmelerin gereksinimleri değiştikçe tek bir modül yeterli gelmiyor. Bu nedenle ERP farklı modülleri bünyesinde barındırıyor ve hem standart hem de özelleştirilmiş formda kullanılabiliyor.

ERP sisteminde aşağıdaki temel modüller bulunuyor:

 • Stok Yönetimi
 • Finansal Muhasebe
 • Satın Alma
 • Satış ve Pazarlama
 • Mühendislik / Üretim
 • Proje Yönetimi
 • Varlık / Malzeme Yönetimi
 • Dış Ticaret
 • Planlama
 • Bütçe
 • Bakım Yönetimi

ERP ile birlikte kullanılabilen/kullanıldığında faydasını kat ve kat artırabilen kategoriler:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • İş analitiği ve Raporlama depo yönetim sistemi (WMS)
 • İş akış yönetimi
 • Saha satış yönetimi
 • e-Çözümler
 • Perakende

Entegre çalışan ERP modülleri, işletmenin büyümesinin önündeki engelleri kaldırarak işletmeyi daha etkin yönetmeye yardımcı oluyor.

ERP ne işe yarar?

ERP ne işe yarar sorusu ERP yazılımı yeterlilik durumu doğrultusunda farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak muhasebe, satış, satın alma, planlama, üretim, dış ticaret, proje yönetimi, risk yönetimi ve tedarik zinciri işlemleri gibi günlük iş faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tüm süreçlerin tek çatı altında birleştirilmesi sayesinde işletme zamanını verimli kullanabiliyor ve maliyetlerini düşürebiliyor. Gerçek zamanlı veriye ulaşılabilmesi daha doğru kararların daha kısa sürede verilebilmesine olanak tanıyor.

Tüm iş birimlerinin tek bir birim olarak hareket etmesi için ortak bir platform sunan ERP programları örgüt kültürünün gelişmesine katkıda bulunuyor. ERP programlarının şirketin işleyişine, süreçlerine göre özelleştirilmesi sayesinde müşteri beklentilerini öngörebilmek, kapsamlı stok bilgilerine kısa sürede erişebilmek mümkün oluyor. Bu sayede maliyetler düşürülebiliyor. ERP yetkinliği kazanan çalışanlar daha üretken oluyor. ERP sistemleri standardizasyon ve imalata dair işlem hızlarının artmasına önemli ölçüde katkı sağladığından üretim süreçlerinde verimlilik de artıyor.

ERP sisteminin faydaları genel olarak şöyle sıralanıyor:

 • Otomasyon ve koordinasyon sayesinde ürün sevkiyatları daha hızlı gerçekleştirilebiliyor
 • Daha hızlı bilgi iletişimi gerçekleşiyor. Örneğin, depolama birimlerinde hazırlanan fiyat listelerinin süresi ERP sayesinde en aza indirilebiliyor.
 • Küresel firmalar finansal ve tedarik sistemlerini birleştirerek mali kapanış döngülerinin süresini azaltabiliyor.
 • Gereksiz ham madde, yarı mamul ve mamul stokları ortadan kaldırılıp gereksiz stoklardan kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi sağlanabiliyor.
 • Kaynakların verimli kullanılması ve iş süreçlerinin proaktif olarak yönetilmesiyle maliyetler düşürülebiliyor.
 • Kurumsal çeviklik müşterilerin beklentilerinin karşılanmasını sağlıyor. Bu sayede müşteri memnuniyeti artıyor.
 • Üretim döngüsünde tutarsızlıktan kaynaklanan planlanmamış arıza sürelerinin önlenebilmesi, standartlara ve resmi yönetmeliklere uyumun sağlanabilmesi sayesinde kaliteli ve hatasız üretim yapılabiliyor.

ERP yazılımının etkileri ile ilgili istatistikler ekonomik ve sürdürülebilir bir iş planının devamı için gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Hewlett-Packard‘ın araştırma verilerine göre istatistiksel olarak ERP faydaları şöyle:

 • E-posta trafiği yüzde 65 azalıyor
 • İşlerin teslim hızı yüzde 35 artıyor
 • İş süreçlerinde verimlilik yüzde 70 artıyor
 • İş takibi yüzde 82 oranında kolaylaşıyor

İstatistiklerin yanı sıra Logo’nun ERP çözümü kullanan Wagner Kablo, Netmarble Turkey, Botek Otomasyon, KidZania firmalarının başarı hikayeleri de ERP’nin verimlilik üzerindeki etkisini gösteriyor. Botek Otomasyon, dikey entegrasyon ve özelleştirilebilir yapı sayesinde stoktan satışa kadar tüm süreçlerinde verimlilik elde ettiklerini; Netmarble Turkey, yerel mevzuata uyumlu özelliklerinin ihtiyaçlarını karşıladığını; Wagner Kablo ay sonu kapatma işlemlerinden maliyet takibine kadar tüm süreçlerinde verimlilik ve zaman tasarrufu elde ettiklerini ifade ediyor.

Logo ERP çözümleri

Bir ERP sisteminin işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin yanı sıra ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçları da karşılayabilecek esneklikte olması önem taşıyor. Logo ERP portföyünde modüler yapılar da sunuluyor. İşletmeler ihtiyaçlarına uygun ERP paketini oluşturabiliyor. Yerleşik ya da web üzerinden çalışan alt yapı kullanım seçenekleri sunan Logo ERP çözümleri, kalite ve verimlilik anlayışının tüm süreçlerde benimsenmesini sağlıyor.

Zaman ve kaynak israfına neden olan bağımsız sistemlerle iş akışında aksamalar yaşıyorsanız ve müşteri beklentilerini karşılayamıyorsanız Logo ERP çözümleri hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

logo yazılım

Logo Yazılım, Bilişim 500 den Ödüllerle Döndü

Türkiye’nin lider yazılım markalarından Logo, bilişim sektöründeki öncü rolünü Bilişim 500 Ödülleri’nde aldığı ödüllerle bir kez daha teyit etti.

Türkiye’nin en değerli bilişim markalarından Logo Yazılım, BT Haber tarafından düzenlenen “Bilişim 500 Plus – Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nda 3 kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.

Logo Yazılım, Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde; “Yılın bulut hizmetleri kategori birincisi”, “Yılın e – fatura, e – defter, e- arşiv hizmeti kategori birincisi” ve “Yılın ERP yazılımı kategori birincisi” ödüllerinin sahibi oldu.

Ödülü Logo Yazılım adına alan Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan Logo Yazılım’ın 36 yıllık güçlü geçmişi ve 1.200’den fazla çalışan ve 800’den fazla iş ortağıyla birlikte bu ödülü aldığını kaydederek, “36 yılı geride bırakan, Türkiye’nin köklü teknoloji firmalarından olan Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım ekosistemine yüksek katma değerli ürünler sunma gayretiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin önemli bilişim yayınlarından BT Haber’den böyle önemli bir ödül almayı çok kıymetli buluyoruz. Böylesi ödüller bizler için yaptığımız işin sağlaması niteliği taşıyor ve hepimiz için bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi.

Kamu, özel sektör ve yatırımcılar nezdinde referans bir araştırma: Bilişim 500 Plus

Türkiye bilişim sektöründe ciroları bakımından en büyük 500 şirketin, genel ve faaliyet gösterdiği alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı içeren Bilişim 500 Plus Araştırması, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında ve yabancı yatırımcılar nezdinde bir referans olarak kabul ediliyor.